Tarkkasilmäinen löytää esimerkiksi auringonkukasta matemaattisen mallin, sillä jättiläismykeröön kehittyvät siemenet ovat järjestyneet kahdeksi keskustasta eri suuntiin lähteväksi spiraalikuvioksi. Kun kummankin spiraalin rivien lukumäärä lasketaan yhteen, saadaan Fibonaccin lukujono, jossa jokainen luku on kahden edellisen luvun summa.Tässä blogissa Järvenpään lukion luma-linjan opettajat ja opiskelijat summaavat tietämystään luonnontieteistä, esittelevät projekteja ja tehtäviä sekä kuvia opiskelusta luma-aineissa. Blogissa viljellään myös luonnontieteitä yleisemmällä tasolla.

perjantai 10. elokuuta 2018

Kymmenen ohjetta uudelle lumalaiselle

Luma-linjan näkökulmasta reitti lukiossa näyttää hieman erilaiselta kuin monen muun opiskelijan. Lumapolun helpotukseksi abiturientit Oona Lintunen ja Anna Siikavirta koostivat 10 vinkkiä, joilla uudet lumalaiset pääsevät vauhtiin opinnoissaan. 


Oikeudet CC 4.0


1. Älä kilpaile muiden arvosanojen kanssa.

2. Pidä MAOL ja laskin AINA mukana.

3. Ole kiinnnostunut.

4. Ole kärsivällinen tietokoneiden kanssa.

5. Uskalla kysyä apua.

6. Joku on aina fiksumpi kuin sinä.

7. Et voita koskaan lotossa (ks. MAA10).

8. Hyväksy kohtalosi: matikasta ei tule aina 10, vaikka oletkin lumalla.

9. Älä pukeudu liian hienosti tilaisuuksiin, joissa käytät kemiallisia aineita.

10. Älä luovuta, vaikka matriisit hajottaa.

maanantai 8. tammikuuta 2018

Luma-suuntautuminen muuttuu linjaksiJärvenpään lukiossa on tehty pitkäjänteisesti työtä luma-aineiden opetuksen kehittämisessä. Vuonna 2003 saatiin uuden lukion myötä modernit tilat, jotka suunniteltiin opettajien kanssa yhteistyössä nimenomaan kokeellista työskentelyä tukeviksi. Vuonna 2011 lukiomme valittiin vuoden luma-kouluksi. Perusteluina olivat erityisesti kansainvälisyys, yhteistyö muiden koulujen kanssa, panostaminen fysiikan ja kemian opetustiloihin sekä teknologiaopetuksen toteuttaminen. Vuonna 2013 kouluumme perustettiin luonnontieteellinen suuntautumisvaihtoehto, joka herätti alusta asti paljon kiinnostusta. Ja tänä vuonna, pitkäjänteisen työn kruununa, lukiomme sai matematiikan ja luonnontieteen erityistehtävän

 

Suuntautuminen paketoidaan linjaksi

Muutama vuosi sitten, uuden opetussuunnitelman valmistelutyötä aloitettaessa, ryhdyttiin pohtimaan suuntautumisvaihtoehdon muuttamista varsinaiseksi linjaksi. Näytti siltä, että soveltuvia hakijoita voisi olla riittävästi, opettajat olivat innostuneita ja toimintakonsepti tuntui hioutuvan kohdalleen. Tässä vaiheessa koulumme entisen rehtorin Atso Taipaleen yhdessä Kyösti Värrin kanssa tekemä selvitys erityisen koulutustehtävän asemasta lukiokoulutuksessa tuli myös avuksi.  Selvityksestä kävi ilmi, että lukioiden erityistehtävien perusteita täytyy selkeyttää. Selvitys edesauttoi osaltaan sitä, että erityistehtävät tulivat hakuun viime keväänä ja puolivalmiit ajatukset varsinaisesta luma-linjasta muotoiltiin lopulliseen muotoonsa hakupapereihin. Viime joulukuussa sitten kuultiin ilouutinen – koulumme sai matematiikan ja luonnontieteen erityistehtävän, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että suuntautumisvaihtoehto muuttuu yhteisvalinnassakin näkyväksi viralliseksi linjaksi.

Peruspilarit eivät muutu

Suuntautumisen muuttuessa linjaksi perusasiat pysyvät ennallaan, mutta muutoksiakin tulee. Hakuprosessi muuttuu esimerkiksi sen verran, että peruskoulun päättötodistuksella saa suoraan puolet hakupisteistä ja pääsykokeen rooli samalla hieman pienenee. Yhden ohjausryhmän sijaan linjalle otetaan 60 opiskelijaa, jotka opiskelevat kahdessa eri ohjausryhmässä. Linjalla on edelleen yhteiset matematiikan kurssit, yhteisiä peruskursseja ja koulun laaja tarjonta luma-erikoiskursseineen käytettävissä. Suurin muutos on se, että linjan opiskelijoilla on oikeus poiketa normaalista tuntijaosta eli he voivat painottaa opintojaan luma-aineisiin. Opiskelijat voivat jättää opinto-ohjelmastaan pois 8 pakollista kurssia, mikäli linjan vaatimusten mukaiset opinnot tulevat suoritetuiksi. Jokaisesta oppiaineesta on kuitenkin suoritettava vähintään puolet pakollisista kursseista. Tulevalla luma-linjalla aloitetaan edelleen pitkällä matematiikalla ja panostetaan kokeelliseen työskentelyyn. Opiskelijat saavat myös vanhaan malliin etuoikeuden päästä kansainvälisiin luma-projekteihin.


Vahvemmat eväät tulevaisuuteen

Kaiken kaikkiaan erityistehtävän saaminen on positiivinen haaste koulullemme. Luma-linjalle korvamerkitty korotettu valtiontuki mahdollistaa monipuolisemman opetuksen sekä vierailuiden ja projektien suunnitelmallisemman toteuttamisen. Linja varmasti motivoi niin opettajia kuin opiskelijoitakin entistä parempiin suorituksiin, mutta ennen kaikkea linja on opiskelijoiden etu. He voivat suunnitella vapaammin ja yksilöllisemmin laajojen luma-aineiden vuoksi kieltämättä tavallista vaativampaa opintopolkua.
Joona Svala