Tarkkasilmäinen löytää esimerkiksi auringonkukasta matemaattisen mallin, sillä jättiläismykeröön kehittyvät siemenet ovat järjestyneet kahdeksi keskustasta eri suuntiin lähteväksi spiraalikuvioksi. Kun kummankin spiraalin rivien lukumäärä lasketaan yhteen, saadaan Fibonaccin lukujono, jossa jokainen luku on kahden edellisen luvun summa.Tässä blogissa Järvenpään lukion luma-linjan opettajat ja opiskelijat summaavat tietämystään luonnontieteistä, esittelevät projekteja ja tehtäviä sekä kuvia opiskelusta luma-aineissa. Blogissa viljellään myös luonnontieteitä yleisemmällä tasolla.

torstai 4. helmikuuta 2016

Järvenpään lukiolaiset pimeää ainetta etsimässä


TASS projekti (Trans Atlantic Science School project) toteutui tammikuun viimeisellä viikolla 2016 jo kolmannen kerran. Mukana oli viisi suomalaista lukiota: Järvenpään lukio, Mikkelin lukio, Vaskivuoren lukio, Turun Normaalikoulun lukio sekä Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kustakin lukiosta oli mukana neljä opiskelijaa ja yksi opettaja. Yhdysvalloista oli mukana kaksi lukiota Montgomery High School (20 opiskelijaa ja yksi opettaja) sekä Thomas Wootton High School ( neljä opiskelijaa ja yksi opettaja). Montgomery High Schoolin fysiikan opettaja James Schaefer oli tehnyt mittavan työ järjestäessään kouluillemme mahdollisuuden tiedeleirille Fermilabiin  Chicagoon ja Chicagon yliopistoon 25.1.-30.1.2016. Ennen tiedeleiriä olivat suomalaisopiskelijat tehneet opintokäynnin joulukuussa 2015 Helsingin Yliopiston kiihdytinlaboratorioon ja selvittäneet perusperiaatteet, miten varattuja hiukkasia kiihdytetään, ohjataan ja havainnoidaan. Opiskelijaryhmät tekivät annetusta aiheesta projektityön joka täydennettiin valmiiksi tiedeleirin jälkeen.


 
Kuva 1. TASS-projektiryhmä

maanantai 1. helmikuuta 2016

Monenlaista menestystä luma-aineissa

Syksyn ylioppilaskirjoituksissa Järvenpään lukio menestyi jälleen hyvin. Koulun tulokset olivat selkeästi valtakunnallisten keskiarvojen yläpuolella ja erityisesti luonnontieteellisten aineiden ja matematiikan opiskelijat menestyivät. Opettajatkin saivat kiitosta osakseen kun Järvenpään kaupunki palkitsi viime viikolla luma-opettajia sukkela-pikapalkkiolla. Perusteena olivat erityisesti luonnontieteellisen suuntautumisvaihtoehdon kehittäminen, opiskelijoiden keskinäisen yhteistyön ja motivaation edistäminen ja tietysti nuo syksyn ylioppilaskirjoitustulokset. Kaiken tämän lisäksi hyviä uutisia kantautui myös valtakunnallisista kilpailuista.
Ylioppilaat loistivat viime syksynä

Syksyn kirjoituksissa opiskelijat näyttivät kyntensä. Luonnontieteellisissä aineissa biologiassa, fysiikassa ja kemiassa ylioppilaskirjoitusten tulokset olivat noin pistettä korkeammat kuin valtakunnan keskiarvo. Sama pisteet ero valtakunnan keskiarvoihin nähden syntyi myös pitkässä ja lyhyessä matematiikassa. Käytännössä piste-ero tarkoittaa yhtä arvosanaa korkeampaa tulosta kun valtakunnan keskiarvo eli Cum Lauden (C) sijaan kirjoitettiin Magna Cum Laude (M). Kyseisissä aineissa ei myöskään ollut syksyn kirjoituksissa yhtään Impropaturia (I) eli tulokset olivat hyvät laajalla rintamalla.


Taustalla pitkäjänteinen työ
Luonnontieteellisissä aineissa on koulullamme panostettu jo pidemmän aikaa kokeellisuuteen, soveltamiseen ja yhdessä tekemiseen. Matematiikassa painottuvat tietenkin ajattelun taidot, riittävä harjoittelu  ja oivaltamisen tuoma motivaatio. Kyseisiä oppimisen eväitä on täydennetty kansainvälisillä projekteilla ja  luonnontieteellisen suuntautumisen rakentamisella. Opiskelussa pyritään yhdistämään järkevällä tavalla uutta teknologiaa ja vanhoja hyväksi havaittuja tapoja oppia. Kuitenkin ennen kaikkea hyvistä tuloksista on aina syytä kiittää sinnikkäästi töitä tehneitä opiskelijoita.


Kilpailemalla jatko-opintoihin?
Valtakunnallisiin kilpailuihin osallistui tänä syksynä tavallista enemmän opiskelijoita. Menestystäkin saatiin, sillä luma-suuntautumisen opiskelija Arttu Tolvanen tuli kolmanneksi valtakunnallisessa fysiikkakilpailussa. Palkintona oli pieni stipendi ja ns. suora paikka pääsykokeita matemaattis-luonnontieteellisiin opintoihin Suomen yliopistoissa. Onnittelut Artulle, toivottavasti kuulemme hänestä vielä lisäuutisia.  Kansainväliset fysiikkaolympialaiset järjestetään vuonna 2016 Sveitsissä ja Arttukin pääsee mukaan Suomen valmennusryhmään, josta valitaan myöhemmin edustusjoukkue.
                                                                                                                          Joona Svala